Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler


De stichting Van den Muyzenberg-Kiessler

De zoutmijn “Peter de Groote” omstreeks 1911

Een voorvader van ons, Leendert Willem van den Muyzenberg (1869-1947)  kwam in 1888 in dienst van de zoutmijn Peter de Groote (in het Don-bassin, nu  Oekraïne) van de Hollandsche Maatschappij tot Zout-Exploitatie in Rusland (HMZER). Op den duur werd hij daar aangesteld als directeur-koopman. Hij  trouwde met Olga Lilly Mary Kiessler (1873-1942). Zij waren aanhangers van de  maatschappijvisie van L.N. Tolstoj. Dit bracht hen tot een vegetarische en  non-conformistische levensstijl. Samen stichtten zij een groot gezin, en in  1911 trok Olga Lilly Mary voor de scholing van de kinderen naar Nederland. Zij vestigde zich tussen de christen-anarchisten (volgelingen van Tolstoj) in het Gooi. De kinderen zaten op de Humanitaire School.

Geschiedenis en foto’s van het gezin Van den Muyzenberg-Kiessler

Na de Russische revolutie (1917) werd de  zoutmijn in 1920 overgenomen door de bolsjewieken. In 1920 was Leendert Willem berooid naar Nederland teruggekeerd. Door het “huis op te eten”, en doordat de ouderen voor de jongeren betaalden, kregen de kinderen een goede opleiding. De hechte samenhang die zo onder de kinderen ontstond, is voortgezet door de Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler, die af en toe een familiebijeenkomst organiseert, waaronder jaarlijks een knutselweekend, en die deze website beheert.

De stichting geeft voor de familie een jaarlijks blad uit: De Piepende in de Steppe.

De vele documenten – onder meer: brieven, fotoalbums, honderden ansichtkaarten (waaronder veel Russische) – over de familiegeschiedenis zijn, vanwege hun historisch belang, in bewaring gegeven bij het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisInternational Institute for Social History) in Amsterdam en daar te raadplegen.