Contact


Stichting Van den Muyzenberg- Kiessler

Contact en Copyright

© Het copyright van alle documenten en illustraties op deze website berust bij de Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler.

Vragen en verzoeken kunnen gericht worden tot:

ojw.ruitenberg@hccnet.nl

webmaster@vandenmuyzenberg-kiessler.nl (webmaster)

Bankrekening NL58 INGB 0007 3669 02, t.n.v.

Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler, Amsterdam