Aleksandrów-Kujawski


Aleksandrów-Kujawski

Omstreeks 1489 bestond hier een dorp dat Białe Błota heette. In 1850 werd de naam veranderd in Trojanów. In 1879 kreeg het stadsrechten en tussen 1879 en 1919 heette het Aleksandrów Pograniczny (Pograniczny betekent ‘aan de grens’), van 1939 tot 1943 Aleksandrów (Weichsel) en 1943-45 Weichselstädt. Sindsdien is het Aleksandrów Kujawski. Het station werd geopend in 1862. Het stadje bevindt zich 18 km ten zuid-oosten van Toruń en heeft 12.476 inwoners.

Aleksandrów Kujawski [alɛˈksandruf kuˈjafsci] is vooral bekend om zijn station, dat de grens markeerde tussen Duitsland en Rusland. Het was één van de weinige stations waar men de grens over kon.

Reizigers die via Berlijn naar het Oosten reisden gingen hier door de Duits-Russische douane, een tijdrovende zaak, want de bagage werd niet in de trein, maar in de stationsgebouwen onderzocht. Je moest wel overstappen vanwege het verschil in spoorbreedte tussen Duitsland en Rusland. Op dit station kon je kiezen of je naar het noorden (Toruń/Thorn, Gdansk/Danzig) of richting Warschau in het zuiden verder reisde.

Het station is nu erg vervallen, maar wordt gerestaureerd door een Europees fonds. Vroeger was hier een treinverbinding naar Chiechocinek, maar deze is nu opgeheven. In 1875 werd het internationale treinstation en de telegraaf geopend.

Uit een brief van Leendert Willem aan Cor Bruijn:
‘In Alexandrowo moet alles uit de trein om de bagage te laten nazien. U geeft hier de pas af aan den gendarme.

Later komt hij in de Revisionzaal en roept de namen der passen af. Dan moet U bij dat troepje menschen luisteren, of hij roept Brein, of U gaat wat dichter bij hem staan en kijk maar naar het Nederlandse wapen, daar de meeste passen kleine boekjes zijn. Zoodra U de pas heeft en de bagage is nagezien en met een papiertje beplakt, dan kan U in de wachtkamer.’

Leendert Willem heeft verschillende keren uit Aleksandrowo geschreven, waarschijnlijk dankzij de lange wachttijd. Hij was er onder anderen op 20 augustus 1905, 8 november 1907, 18 april en 25 september 1912. Vaak was dat op weg van en naar Nederland.